Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 164 65 906 197 750
Driftsresultat 308 6 416 19 250
Kontantstrøm 276 5 749 17 250

BRANN-SKADE

  2022 2021 2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 50 000 86 000 123 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2022 2021 2020
Maks. merverdiavgift 197 750 152 250 76 500
Maks. arbeidsgiveravgift 62 886 21 150 423
Maks. skattetrekk 178 400 60 000 1 200

UAKTSOMHET

  2022 2021 2020
Langsiktig Gjeld 42 000 52 000 63 000
Leverandørforpliktelser 133 000 172 000 101 000
Aksjonærkapital 170 000 146 000 120 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!