Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 816 716 121 162 194 363 544 750
Driftsresultat 650 256 13 544 832 40 641 000
Kontantstrøm -124 560 -2 594 585 -7 785 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 877 112 000 901 835 000 780 637 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 363 544 750 339 536 000 333 630 250
Maks. arbeidsgiveravgift 12 287 022 17 487 807 15 839 376
Maks. skattetrekk 34 856 800 49 610 800 44 934 400

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 4 245 639 000 3 978 744 000 4 000 309 000
Leverandørforpliktelser 439 424 000 487 605 000 338 488 000
Aksjonærkapital 977 990 000 908 390 000 1 002 628 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!