Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 432 576 113 160 558 339 536 000
Driftsresultat 64 784 1 349 451 4 049 000
Kontantstrøm 113 584 2 365 955 7 099 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 901 835 000 780 637 000 669 072 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 339 536 000 333 630 250 356 088 500
Maks. arbeidsgiveravgift 17 487 807 15 839 376 14 733 513
Maks. skattetrekk 49 610 800 44 934 400 41 797 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 3 978 744 000 4 000 309 000 3 055 612 000
Leverandørforpliktelser 487 605 000 338 488 000 346 223 000
Aksjonærkapital 908 390 000 1 002 628 000 824 056 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!