Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 393 224 8 190 856 24 576 500
Driftsresultat -11 432 -238 129 -714 500
Kontantstrøm -3 536 -73 655 -221 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 421 000 386 000 429 000
Sum varelager 6 873 000 5 077 000 7 125 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 24 576 500 24 992 250 27 867 500
Maks. arbeidsgiveravgift 1 543 950 1 386 312 1 682 412
Maks. skattetrekk 4 380 000 3 932 800 4 772 800

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 400 000 1 800 000 2 000 000
Leverandørforpliktelser 8 288 000 8 156 000 8 848 000
Aksjonærkapital 2 273 000 3 200 000 2 644 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!