Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 35 668 742 964 2 229 250
Driftsresultat 864 17 997 54 000
Kontantstrøm 1 880 39 160 117 500

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 4 444 000 2 952 000 2 255 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 2 229 250 1 865 750 893 750
Maks. arbeidsgiveravgift 338 964 252 249 185 274
Maks. skattetrekk 961 600 715 600 525 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 421 000 515 000 0
Leverandørforpliktelser 1 349 000 941 000 456 000
Aksjonærkapital 1 031 000 977 000 280 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!