Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 46 268 963 762 2 891 750
Driftsresultat 4 640 96 651 290 000
Kontantstrøm 7 036 146 560 439 750

BRANN-SKADE

  2022 2021 2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 15 000 25 000 1 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2022 2021 2020
Maks. merverdiavgift 2 891 750 493 500 1 012 250
Maks. arbeidsgiveravgift 74 025 102 366 74 589
Maks. skattetrekk 210 000 290 400 211 600

UAKTSOMHET

  2022 2021 2020
Langsiktig Gjeld 0 0 53 000
Leverandørforpliktelser 1 384 000 1 107 000 1 934 000
Aksjonærkapital 1 479 000 574 000 793 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!