Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 180 107 899 323 750
Driftsresultat -660 -13 748 -41 250
Kontantstrøm -952 -19 830 -59 500

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 184 000 289 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 323 750 360 000 299 250
Maks. arbeidsgiveravgift 111 672 112 236 104 904
Maks. skattetrekk 316 800 318 400 297 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 357 000 258 000 327 000
Aksjonærkapital 376 000 540 000 723 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!