Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 11 436 238 212 714 750
Driftsresultat 3 384 70 489 211 500
Kontantstrøm 1 836 38 244 114 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 905 000 179 000 286 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 714 750 524 500 526 750
Maks. arbeidsgiveravgift 196 977 168 213 156 933
Maks. skattetrekk 558 800 477 200 445 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 397 000 0 12 000
Leverandørforpliktelser 414 000 478 000 557 000
Aksjonærkapital 1 550 000 860 000 975 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!