Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 9 232 192 303 577 000
Driftsresultat 3 536 73 655 221 000
Kontantstrøm 4 496 93 652 281 000

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 345 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 577 000 12 500
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0
Maks. skattetrekk 0 0

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 269 000 0 0
Leverandørforpliktelser 415 000 9 000 0
Aksjonærkapital 727 000 49 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!