Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 993 388 124 842 272 374 586 750
Driftsresultat 108 100 2 251 723 6 756 250
Kontantstrøm 656 992 13 685 143 41 062 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 610 899 000 407 350 000 328 483 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 374 586 750 301 918 000 235 250 000
Maks. arbeidsgiveravgift 18 861 993 13 726 350 11 713 716
Maks. skattetrekk 53 509 200 38 940 000 33 230 400

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 2 665 233 000 1 429 675 000 987 791 000
Leverandørforpliktelser 227 217 000 155 746 000 132 051 000
Aksjonærkapital 993 501 000 1 047 341 000 1 056 996 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!