Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 4 830 688 100 623 231 301 918 000
Driftsresultat 230 288 4 796 899 14 393 000
Kontantstrøm 394 892 8 225 600 24 680 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 723 030 000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 407 350 000 328 483 000 330 946 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 301 918 000 235 250 000 220 964 500
Maks. arbeidsgiveravgift 13 726 350 11 713 716 10 291 731
Maks. skattetrekk 38 940 000 33 230 400 29 196 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 1 429 675 000 987 791 000 270 045 000
Leverandørforpliktelser 155 746 000 132 051 000 103 927 000
Aksjonærkapital 1 047 341 000 1 056 996 000 1 166 866 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!