Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 104 188 2 170 236 6 511 750
Driftsresultat -240 384 -5 007 199 -15 024 000
Kontantstrøm 917 776 19 117 274 57 361 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 17 672 000 18 825 000
Driftsløsøre 16 759 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 6 511 750 6 205 750 6 916 750
Maks. arbeidsgiveravgift 7 018 698 5 037 648 4 774 119
Maks. skattetrekk 19 911 200 14 291 200 13 543 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 1 288 926 000 1 283 787 000 1 448 429 000
Leverandørforpliktelser 34 658 000 25 761 000 22 202 000
Aksjonærkapital 1 777 471 000 1 923 139 000 1 772 866 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!