Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 99 292 2 068 252 6 205 750
Driftsresultat -153 496 -3 197 322 -9 593 500
Kontantstrøm -468 580 -9 760 521 -29 286 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 17 672 000 18 825 000 0
Driftsløsøre 0 0 20 923 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 6 205 750 6 916 750 6 815 000
Maks. arbeidsgiveravgift 5 037 648 4 774 119 4 503 117
Maks. skattetrekk 14 291 200 13 543 600 12 774 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 1 283 787 000 1 448 429 000 1 495 698 000
Leverandørforpliktelser 25 761 000 22 202 000 27 282 000
Aksjonærkapital 1 923 139 000 1 772 866 000 1 557 879 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!