Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 14 744 307 118 921 500
Driftsresultat -6 668 -138 894 -416 750
Kontantstrøm -2 612 -54 408 -163 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 566 000 707 000 846 000
Sum varelager 788 000 750 000 1 150 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 921 500 1 271 750 1 098 250
Maks. arbeidsgiveravgift 253 377 146 076 264 798
Maks. skattetrekk 718 800 414 400 751 200

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 394 000 458 000 1 001 000
Leverandørforpliktelser 1 584 000 1 121 000 1 486 000
Aksjonærkapital -214 000 1 097 000 881 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!