Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 20 220 421 183 1 263 750
Driftsresultat 588 12 248 36 750
Kontantstrøm 180 3 749 11 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 119 000 56 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 263 750 485 000 195 500
Maks. arbeidsgiveravgift 379 854 59 361 47 517
Maks. skattetrekk 1 077 600 168 400 134 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 6 000 1 000 0
Leverandørforpliktelser 1 599 000 744 000 370 000
Aksjonærkapital 616 000 206 000 -55 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!