Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 50 700 1 056 081 3 168 750
Driftsresultat 5 444 113 399 340 250
Kontantstrøm 9 136 190 303 571 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 2 588 000 3 073 000 3 118 000
Sum varelager 68 000 37 000 36 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 3 168 750 2 623 000 1 702 500
Maks. arbeidsgiveravgift 469 812 290 037 190 209
Maks. skattetrekk 1 332 800 822 800 539 600

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 4 290 000 4 737 000 2 943 000
Leverandørforpliktelser 1 879 000 2 171 000 1 719 000
Aksjonærkapital 1 954 000 1 058 000 1 040 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!