Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 292 68 572 205 750
Driftsresultat -644 -13 415 -40 250
Kontantstrøm -304 -6 332 -19 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 14 000 21 000 28 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 205 750 213 750 224 250
Maks. arbeidsgiveravgift 113 505 111 249 104 763
Maks. skattetrekk 322 000 315 600 297 200

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 1 000
Leverandørforpliktelser 112 000 98 000 94 000
Aksjonærkapital -80 000 81 000 122 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!