Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 21 080 439 096 1 317 500
Driftsresultat -256 -5 332 -16 000
Kontantstrøm -572 -11 915 -35 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 7 151 000 7 358 000 7 565 000
Driftsløsøre 30 000 83 000 135 000
Sum varelager 254 000 387 000 280 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 1 317 500 1 362 000 1 201 750
Maks. arbeidsgiveravgift 350 526 364 626 297 651
Maks. skattetrekk 994 400 1 034 400 844 400

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 2 702 000 2 917 000 3 044 000
Leverandørforpliktelser 863 000 729 000 805 000
Aksjonærkapital 6 498 000 6 532 000 6 277 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!