Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 21 792 453 927 1 362 000
Driftsresultat 832 17 331 52 000
Kontantstrøm 5 196 108 233 324 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 7 358 000 7 565 000 7 772 000
Driftsløsøre 83 000 135 000 205 000
Sum varelager 387 000 280 000 310 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 362 000 1 201 750 915 000
Maks. arbeidsgiveravgift 364 626 297 651 322 044
Maks. skattetrekk 1 034 400 844 400 913 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 2 917 000 3 044 000 3 185 000
Leverandørforpliktelser 729 000 805 000 770 000
Aksjonærkapital 6 532 000 6 277 000 6 110 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!