Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 764 78 404 235 250
Driftsresultat 620 12 915 38 750
Kontantstrøm 1 072 22 330 67 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 387 000 438 000 422 000
Sum varelager 14 000 15 000 57 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 235 250 300 500 198 250
Maks. arbeidsgiveravgift 83 049 87 279 46 953
Maks. skattetrekk 235 600 247 600 133 200

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 214 000 239 000 272 000
Leverandørforpliktelser 131 000 110 000 109 000
Aksjonærkapital 345 000 232 000 219 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!