Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 16 780 349 527 1 048 750
Driftsresultat 836 17 414 52 250
Kontantstrøm 608 12 665 38 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 3 295 000 3 316 000 3 307 000
Driftsløsøre 0 0 261 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 048 750 1 103 750 1 416 500
Maks. arbeidsgiveravgift 119 286 83 613 84 600
Maks. skattetrekk 338 400 237 200 240 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 7 838 000 10 389 000 15 606 000
Leverandørforpliktelser 1 373 000 1 568 000 1 549 000
Aksjonærkapital 45 993 000 44 968 000 43 548 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!