Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 12 148 253 043 759 250
Driftsresultat 808 16 831 50 500
Kontantstrøm -720 -14 998 -45 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 23 000 0 0
Sum varelager 664 000 369 000 265 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 759 250 517 000 324 250
Maks. arbeidsgiveravgift 122 670 76 422 64 014
Maks. skattetrekk 348 000 216 800 181 600

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 55 000 54 000 50 000
Leverandørforpliktelser 409 000 213 000 274 000
Aksjonærkapital 330 000 51 000 -58 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!