Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 424 133 812 401 500
Driftsresultat 1 756 36 577 109 750
Kontantstrøm 1 896 39 494 118 500

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 2 057 000 0 0
Driftsløsøre 352 000 345 000 387 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 401 500 296 500 182 500
Maks. arbeidsgiveravgift 75 012 102 930 43 710
Maks. skattetrekk 212 800 292 000 124 000

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 2 005 000 231 000 320 000
Leverandørforpliktelser 399 000 370 000 234 000
Aksjonærkapital 272 000 -52 000 75 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!