Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 75 036 1 563 000 4 689 750
Driftsresultat 8 292 172 722 518 250
Kontantstrøm 26 788 557 994 1 674 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 2 935 000 32 000 66 000
Sum varelager 3 038 000 5 731 000 7 348 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 4 689 750 5 216 500 3 462 250
Maks. arbeidsgiveravgift 580 920 524 661 550 182
Maks. skattetrekk 1 648 000 1 488 400 1 560 800

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 224 000 66 000 168 000
Leverandørforpliktelser 3 260 000 3 254 000 3 016 000
Aksjonærkapital 6 355 000 6 686 000 5 937 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!