Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 452 71 905 215 750
Driftsresultat -332 -6 916 -20 750
Kontantstrøm 0 0 0

BRANN-SKADE

  2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 93 000 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020
Maks. merverdiavgift 215 750
Maks. arbeidsgiveravgift 55 131
Maks. skattetrekk 156 400

UAKTSOMHET

  2020
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 273 000 0 0
Aksjonærkapital -45 000 0 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!