Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 31 876 663 977 1 992 250
Driftsresultat 2 160 44 993 135 000
Kontantstrøm 6 908 143 894 431 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 1 477 000 1 786 000 2 112 000
Driftsløsøre 366 000 352 000 442 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 1 992 250 771 750 1 026 250
Maks. arbeidsgiveravgift 206 283 53 298 142 833
Maks. skattetrekk 585 200 151 200 405 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 2 431 000 2 941 000 2 954 000
Leverandørforpliktelser 3 726 000 1 184 000 1 824 000
Aksjonærkapital 411 000 101 000 24 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!