Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 22 232 463 093 1 389 500
Driftsresultat 520 10 832 32 500
Kontantstrøm 3 212 66 906 200 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 -1 000 0
Driftsløsøre 94 000 95 000 23 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 1 389 500 1 065 000 871 750
Maks. arbeidsgiveravgift 261 978 234 201 177 942
Maks. skattetrekk 743 200 664 400 504 800

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 160 000 160 000
Leverandørforpliktelser 538 000 307 000 420 000
Aksjonærkapital 209 000 84 000 278 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!