Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 17 040 354 943 1 065 000
Driftsresultat -1 212 -25 246 -75 750
Kontantstrøm -1 524 -31 745 -95 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom -1 000 0 0
Driftsløsøre 95 000 23 000 33 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 065 000 871 750 503 750
Maks. arbeidsgiveravgift 234 201 177 942 136 347
Maks. skattetrekk 664 400 504 800 386 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 160 000 160 000 0
Leverandørforpliktelser 307 000 420 000 294 000
Aksjonærkapital 84 000 278 000 185 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!