Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 74 220 1 546 003 4 638 750
Driftsresultat -13 520 -281 622 -845 000
Kontantstrøm -5 052 -105 233 -315 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 1 064 000 1 680 000 1 969 000
Driftsløsøre 4 292 000 6 064 000 7 394 000
Sum varelager 410 000 509 000 30 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 4 638 750 5 192 000 1 293 250
Maks. arbeidsgiveravgift 816 108 911 706 472 632
Maks. skattetrekk 2 315 200 2 586 400 1 340 800

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 12 342 000 11 898 000 12 091 000
Leverandørforpliktelser 11 716 000 11 012 000 4 250 000
Aksjonærkapital -9 536 000 -5 925 000 -3 959 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!