Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 12 944 269 624 809 000
Driftsresultat 556 11 581 34 750
Kontantstrøm 152 3 166 9 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 90 000 253 000 184 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 809 000 680 750 483 250
Maks. arbeidsgiveravgift 185 133 220 524 191 760
Maks. skattetrekk 525 200 625 600 544 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 2 000 9 000 12 000
Leverandørforpliktelser 745 000 814 000 461 000
Aksjonærkapital 137 000 382 000 260 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!