Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 188 128 896 386 750
Driftsresultat 388 8 082 24 250
Kontantstrøm 472 9 832 29 500

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 13 000 3 000 16 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 386 750 395 750 399 250
Maks. arbeidsgiveravgift 158 343 162 291 161 445
Maks. skattetrekk 449 200 460 400 458 000

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 317 000 337 000 302 000
Aksjonærkapital 636 000 552 000 485 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!