Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 24 000 499 920 1 500 000
Driftsresultat 3 272 68 156 204 500
Kontantstrøm 10 040 209 133 627 500

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 3 362 000 3 123 000 3 426 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 1 500 000 1 026 250 1 127 750
Maks. arbeidsgiveravgift 24 111 21 009 18 894
Maks. skattetrekk 68 400 59 600 53 600

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 3 064 000 3 215 000 3 346 000
Leverandørforpliktelser 2 752 000 2 354 000 2 356 000
Aksjonærkapital 600 000 128 000 639 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!