Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 22 176 461 926 1 386 000
Driftsresultat -952 -19 830 -59 500
Kontantstrøm 804 16 747 50 250

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 220 000 441 000 392 000
Sum varelager 1 427 000 1 352 000 1 743 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 1 386 000 2 321 750 1 519 000
Maks. arbeidsgiveravgift 139 026 185 415 206 142
Maks. skattetrekk 394 400 526 000 584 800

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 2 199 000 2 576 000 2 532 000
Leverandørforpliktelser 1 478 000 1 572 000 1 489 000
Aksjonærkapital -86 000 134 000 58 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!