Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 832 17 331 52 000
Driftsresultat -724 -15 081 -45 250
Kontantstrøm 7 792 162 307 487 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 64 000 68 000 72 000
Driftsløsøre 37 000 0 0
Sum varelager 100 000 100 000 100 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 52 000 0 467 500
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 180 480
Maks. skattetrekk 0 0 512 000

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 31 000 1 987 000 1 377 000
Leverandørforpliktelser 358 000 167 000 506 000
Aksjonærkapital 87 000 272 000 -1 638 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!