Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 214 528 4 468 618 13 408 000
Driftsresultat 4 484 93 402 280 250
Kontantstrøm -1 136 -23 663 -71 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 327 000 74 000 29 000
Sum varelager 4 905 000 4 322 000 3 295 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 13 408 000 13 594 500 11 542 250
Maks. arbeidsgiveravgift 360 255 364 203 323 736
Maks. skattetrekk 1 022 000 1 033 200 918 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 11 000 3 000 0
Leverandørforpliktelser 5 151 000 4 990 000 4 382 000
Aksjonærkapital 1 813 000 944 000 816 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!