Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 1 549 816 32 282 667 96 863 500
Driftsresultat 123 672 2 576 088 7 729 500
Kontantstrøm 10 904 227 130 681 500

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 309 000 428 000 612 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 96 863 500 85 482 250 65 727 750
Maks. arbeidsgiveravgift 2 624 292 2 597 220 2 359 635
Maks. skattetrekk 7 444 800 7 368 000 6 694 000

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 993 000 1 870 000 1 731 000
Leverandørforpliktelser 61 009 000 64 336 000 58 450 000
Aksjonærkapital 36 343 000 32 636 000 17 789 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!