Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 24 764 515 834 1 547 750
Driftsresultat 1 340 27 912 83 750
Kontantstrøm 1 228 25 579 76 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 27 000 34 000 0
Driftsløsøre 50 000 11 000 62 000
Sum varelager 1 124 000 898 000 896 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 1 547 750 1 238 250 1 088 750
Maks. arbeidsgiveravgift 162 855 128 733 136 488
Maks. skattetrekk 462 000 365 200 387 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 000 3 000 29 000
Leverandørforpliktelser 658 000 576 000 595 000
Aksjonærkapital 1 134 000 874 000 757 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!