Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 101 884 2 122 244 6 367 750
Driftsresultat 21 228 442 179 1 326 750
Kontantstrøm 21 272 443 096 1 329 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 4 066 000 1 216 000 1 630 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 6 367 750 2 993 000 3 113 000
Maks. arbeidsgiveravgift 523 533 311 328 172 725
Maks. skattetrekk 1 485 200 883 200 490 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 662 000 500 000 409 000
Leverandørforpliktelser 6 766 000 4 992 000 5 214 000
Aksjonærkapital 4 997 000 -379 000 787 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!