Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 2 664 55 491 166 500
Driftsresultat 36 750 2 250
Kontantstrøm 204 4 249 12 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 30 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 166 500 265 250 449 250
Maks. arbeidsgiveravgift 13 113 38 070 48 645
Maks. skattetrekk 37 200 108 000 138 000

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 249 000 301 000 364 000
Aksjonærkapital 95 000 88 000 137 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!