Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 32 652 680 141 2 040 750
Driftsresultat 4 852 101 067 303 250
Kontantstrøm 448 9 332 28 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 450 000 1 717 000 1 960 000
Sum varelager 70 000 71 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 2 040 750 2 919 750 3 125 500
Maks. arbeidsgiveravgift 497 307 616 734 717 972
Maks. skattetrekk 1 410 800 1 749 600 2 036 800

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 502 000 1 725 000 2 248 000
Leverandørforpliktelser 1 493 000 1 836 000 2 212 000
Aksjonærkapital 2 086 000 2 353 000 1 947 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!