Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 15 052 313 533 940 750
Driftsresultat 3 588 74 738 224 250
Kontantstrøm -4 724 -98 401 -295 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 315 000 315 000 315 000
Driftsløsøre 71 000 112 000 153 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 940 750 1 304 500 1 246 500
Maks. arbeidsgiveravgift 189 081 189 645 190 350
Maks. skattetrekk 536 400 538 000 540 000

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 76 000 119 000 204 000
Leverandørforpliktelser 751 000 905 000 804 000
Aksjonærkapital 692 000 986 000 807 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!