Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 528 428 11 007 155 33 026 750
Driftsresultat -16 880 -351 610 -1 055 000
Kontantstrøm -8 292 -172 722 -518 250

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 7 335 000 15 601 000 16 127 000
Driftsløsøre 584 000 718 000 195 000
Sum varelager 648 000 682 000 744 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 33 026 750 31 192 000 31 286 250
Maks. arbeidsgiveravgift 11 877 417 10 513 242 11 134 206
Maks. skattetrekk 33 694 800 29 824 800 31 586 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 34 611 000 35 134 000 34 614 000
Leverandørforpliktelser 49 050 000 43 859 000 46 337 000
Aksjonærkapital 45 653 000 13 376 000 9 081 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!