Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 23 892 497 670 1 493 250
Driftsresultat 828 17 247 51 750
Kontantstrøm 908 18 914 56 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 405 000 405 000 405 000
Driftsløsøre 574 000 361 000 423 000
Sum varelager 411 000 158 000 170 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 493 250 1 495 750 1 354 750
Maks. arbeidsgiveravgift 249 993 230 958 259 581
Maks. skattetrekk 709 200 655 200 736 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 931 000 923 000 1 196 000
Leverandørforpliktelser 1 158 000 1 067 000 969 000
Aksjonærkapital -990 000 -990 000 -990 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!