Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 560 11 665 35 000
Driftsresultat 316 6 582 19 750
Kontantstrøm 0 0 0

BRANN-SKADE

  2005
Fast eiendom 530 000 0 0
Driftsløsøre 138 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2005
Maks. merverdiavgift 35 000
Maks. arbeidsgiveravgift 0
Maks. skattetrekk 0

UAKTSOMHET

  2005
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 4 000 0 0
Aksjonærkapital -6 625 000 0 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!