Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 128 696 2 680 738 8 043 500
Driftsresultat 4 048 84 320 253 000
Kontantstrøm -5 016 -104 483 -313 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 2 270 000 2 394 000 2 527 000
Driftsløsøre 151 000 150 000 170 000
Sum varelager 701 000 1 095 000 1 221 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 8 043 500 8 820 500 7 761 000
Maks. arbeidsgiveravgift 301 035 326 133 370 548
Maks. skattetrekk 854 000 925 200 1 051 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 1 556 000 1 749 000 1 931 000
Leverandørforpliktelser 967 000 2 616 000 1 882 000
Aksjonærkapital -851 000 -2 968 000 -4 444 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!