Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 103 368 2 153 155 6 460 500
Driftsresultat 1 284 26 746 80 250
Kontantstrøm 28 583 1 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 088 000 615 000 443 000
Sum varelager 720 000 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 6 460 500 6 134 750 5 057 250
Maks. arbeidsgiveravgift 1 148 163 871 239 864 471
Maks. skattetrekk 3 257 200 2 471 600 2 452 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 121 000 223 000 156 000
Leverandørforpliktelser 6 053 000 3 711 000 3 538 000
Aksjonærkapital 1 714 000 1 507 000 406 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!