Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 2 956 61 573 184 750
Driftsresultat 500 10 415 31 250
Kontantstrøm 344 7 166 21 500

BRANN-SKADE

  2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 279 000 339 000 0
Sum varelager 200 000 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018
Maks. merverdiavgift 184 750 17 500
Maks. arbeidsgiveravgift 4 935 41 172
Maks. skattetrekk 14 000 116 800

UAKTSOMHET

  2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 275 000 205 000 0
Aksjonærkapital -575 000 -699 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!