Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 280 5 832 17 500
Driftsresultat -2 916 -60 740 -182 250
Kontantstrøm 0 0 0

BRANN-SKADE

  2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 339 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018
Maks. merverdiavgift 17 500
Maks. arbeidsgiveravgift 41 172
Maks. skattetrekk 116 800

UAKTSOMHET

  2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 205 000 0 0
Aksjonærkapital -699 000 0 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!