Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 114 992 2 395 283 7 187 000
Driftsresultat 7 688 160 141 480 500
Kontantstrøm 5 188 108 066 324 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 189 000 908 000 259 000
Sum varelager 3 666 000 3 187 000 6 433 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 7 187 000 7 247 750 3 430 000
Maks. arbeidsgiveravgift 1 337 808 1 013 508 553 284
Maks. skattetrekk 3 795 200 2 875 200 1 569 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 2 789 000 2 786 000 2 536 000
Leverandørforpliktelser 5 508 000 3 357 000 2 473 000
Aksjonærkapital 2 318 000 1 332 000 752 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!