Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 115 964 2 415 530 7 247 750
Driftsresultat 4 168 86 819 260 500
Kontantstrøm 5 384 112 149 336 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 908 000 259 000 200 000
Sum varelager 3 187 000 6 433 000 214 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 7 247 750 3 430 000 2 424 750
Maks. arbeidsgiveravgift 1 013 508 553 284 464 172
Maks. skattetrekk 2 875 200 1 569 600 1 316 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 2 786 000 2 536 000 163 000
Leverandørforpliktelser 3 357 000 2 473 000 1 226 000
Aksjonærkapital 1 332 000 752 000 356 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!