Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 10 872 226 464 679 500
Driftsresultat 2 672 55 658 167 000
Kontantstrøm 3 044 63 407 190 250

BRANN-SKADE

  2021 2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 16 000 0 0
Sum varelager 788 000 639 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020
Maks. merverdiavgift 679 500 23 250
Maks. arbeidsgiveravgift 38 916 23 406
Maks. skattetrekk 110 400 66 400

UAKTSOMHET

  2021 2020
Langsiktig Gjeld 501 000 500 000 0
Leverandørforpliktelser 322 000 155 000 0
Aksjonærkapital 672 000 180 000 0

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!