Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 765 760 15 950 781 47 860 000
Driftsresultat 249 712 5 201 501 15 607 000
Kontantstrøm 227 316 4 734 992 14 207 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 21 590 000 14 127 000 14 646 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 47 860 000 41 928 750 38 768 250
Maks. arbeidsgiveravgift 7 540 821 7 253 181 5 514 087
Maks. skattetrekk 21 392 400 20 576 400 15 642 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 66 616 000 154 515 000 145 736 000
Leverandørforpliktelser 6 926 000 4 438 000 14 616 000
Aksjonærkapital 143 111 000 130 140 000 114 966 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!