Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 1 052 21 913 65 750
Driftsresultat -140 -2 916 -8 750
Kontantstrøm 108 2 250 6 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 887 000 1 008 000 1 008 000
Driftsløsøre 51 000 69 000 86 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 65 750 17 500 146 000
Maks. arbeidsgiveravgift 2 820 2 538 30 738
Maks. skattetrekk 8 000 7 200 87 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 170 000 1 235 000 1 300 000
Leverandørforpliktelser 244 000 250 000 319 000
Aksjonærkapital 174 000 255 000 525 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!