Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 132 65 240 195 750
Driftsresultat 724 15 081 45 250
Kontantstrøm -60 -1 250 -3 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 60 000 60 000 36 000
Driftsløsøre 50 000 16 000 0
Sum varelager 175 000 514 000 685 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 195 750 200 250 133 000
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 423
Maks. skattetrekk 0 0 1 200

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 2 000 0 0
Leverandørforpliktelser 65 000 130 000 145 000
Aksjonærkapital 209 000 71 000 -54 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!