Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 78 744 1 640 238 4 921 500
Driftsresultat 5 856 121 980 366 000
Kontantstrøm 11 392 237 295 712 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 2 967 000 3 971 000 1 740 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 4 921 500 3 384 750 3 497 000
Maks. arbeidsgiveravgift 556 386 494 628 561 885
Maks. skattetrekk 1 578 400 1 403 200 1 594 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 3 306 000 3 840 000 1 347 000
Leverandørforpliktelser 3 593 000 2 581 000 2 555 000
Aksjonærkapital 1 660 000 550 000 2 040 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!