Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 12 612 262 708 788 250
Driftsresultat 840 17 497 52 500
Kontantstrøm -716 -14 914 -44 750

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 3 218 000 2 996 000 3 444 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 788 250 1 107 000 1 211 500
Maks. arbeidsgiveravgift 51 465 52 311 125 208
Maks. skattetrekk 146 000 148 400 355 200

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 130 000 8 000 2 000
Leverandørforpliktelser 605 000 705 000 796 000
Aksjonærkapital 1 886 000 1 851 000 1 647 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!