Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 1 772 36 911 110 750
Driftsresultat -1 068 -22 246 -66 750
Kontantstrøm -2 144 -44 660 -134 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 26 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 110 750 156 500 239 000
Maks. arbeidsgiveravgift 33 981 73 038 88 407
Maks. skattetrekk 96 400 207 200 250 800

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 421 000 517 000 620 000
Leverandørforpliktelser 256 000 485 000 517 000
Aksjonærkapital 13 532 000 14 169 000 14 890 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!